top of page
shattered glass from broken car window flying everywhereere

תאונות דרכים

כאשר אנו חושבים על תאונות דרכים, לרוב אנו משווים לנגד עינינו סיטואציה של כלי רכב שמתנגש בכלי רכב אחר, או עם הולך רגל.

אומנם, זוהי תאונת הדרכים ה"קלאסית", אך בפועל, מדובר  בתחום משפטי מורכב מאד שעד היום נשפכו (ונשפכים עדיין) לגביו הרים של פסיקה, והכולל מצבים רבים ומגוונים שיכולים להיחשב גם הם כ"תאונת דרכים".

כך, למשל, דלת רכב או תא מטען שנסגרת על היד, נפילה תוך כדי כניסה או יציאה מרכב ואף פגיעה במהלך תיקון פאנצ'ר או כתוצאה מבהלה מרכב, עשויים להיחשב בנסיבות מסוימות כ"תאונת דרכים".

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (ידוע ומוכר יותר כ-ה"פלתד" או "חוק הפלת"ד") מגדיר "תאונת דרכים" באופן הבא - "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;"

"רכב מנועי" לצורכי החוק מוגדר באופן הבא - "רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות"

"שימוש ברכב מנועי" לצורכי החוק מוגדר באופן הבא - "נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד"

ניתן לראות, אם כן, כי ההגדרה בחוק איננה פשוטה ואיננה מובנת מאליה ויכולה לכלול בחובה גם מקרים שאינם מקרים "קלאסיים", ומנגד להחריג מקרים שלכאורה נראים כתאונת דרכים (למשל פגיעה במהלך פריקה או טעינה של רכב).

יש חשיבות רבה, אפוא, לפנייה, ובהקדם האפשרי, לעורך דין מקצוען הבקיא וחיי את התחום ומכיר היטב את החוק והפסיקה העניפה - עורך דין לתאונות דרכים, לקבלת ייעוץ מקצועי, וכן הנחיות מתאימות להתנהלות נכונה ובירור הזכאות לפיצוי.

פנו עוד היום להתייעצות ראשונית.  

כאשר אנו חושבים על תאונות דרכים, לרוב אנו משווים לנגד עינינו סיטואציה של כלי רכב שמתנגש בכלי רכב אחר, או עם הולך רגל...

שליחת פנייה

תודה!

פרטי התקשרות

זרחי-יידוב, משרד עורכי דין

רחוב בן יהודה 34, 'מגדל העיר', קומה 9 (יש מעלית), ירושלים, מיקוד 9423001

טל' משרד: 02-6236333

נייד אבי: 054-4956536

נייד ירון: 0544-810614

פקס':02-6234219

 

דוא"ל: office@yeza-law.com

bottom of page