top of page
paratrooper jumping out of a plain

תביעות נכים נגד משרד הביטחון

אוכלוסיית החיילים המשוחררים, אשר "שועטת" לחיי האזרחות - מי לטיולים במזרח או דרום אמריקה, מי לרכישת השכלה גבוהה ומי לעבודה קשה כדי לממן אפשרויות אלה, ואשר בחלקה נפגעה או חלתה במהלך השירות הצבאי ויכולה לזכות להכרה ותשלומים ממשרד הבטחון, לא תמיד מודעת לזכויותיה ופועלת למימושן.

אוכלוסיית החיילים המשוחררים, אשר "שועטת" לחיי האזרחות - מי לטיולים במזרח או דרום אמריקה, מי לרכישת השכלה גבוהה ומי לעבודה קשה כדי לממן אפשרויות אלה, ואשר בחלקה נפגעה או חלתה במהלך השירות הצבאי ויכולה לזכות להכרה ותשלומים ממשרד הביטחון, לא תמיד מודעת לזכויותיה ופועלת למימושן. 

על האוכלוסייה האמורה נמנים למעשה המשרתים בכוחות הביטחון - חיילים, שוטרים וסוהרים, המשרתים בסדיר או בקבע, הן במהלך שירותם והן לאחר שחרורם ממנו.

חייל שנפגע במהלך ועקב שירותו, ובכלל זאת בדרכו למקום שירותו או משם לביתו, זכאי גם הוא להגיש תביעה להכרה למשרד הביטחון.

לעומת זאת, שוטרים וסוהרים אשר נפגעו שלא בעת פעילותם, אינם זכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון אלא לענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי. 

ניתן להגיש תביעה (בקשה) להכרה למשרד הביטחון בגין חבלה או מחלה, ובכלל זאת בגין רשלנות רפואית במהלך השירות הצבאי.

כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום בהקדם לאחר הפגיעה (אף במהלך השירות), מאחר שייעוץ נכון יכול לסייע בקבלת הבקשה ובקבלת מלוא התשלומים והזכויות המוענקים לנכי משרד הביטחון. 

אנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ובדיקת זכויות לפני הגשת בקשה להכרה במשרד הביטחון.

ייעוץ מקדים וייצוג משפטי במהלך ההליכים יכול לסייע הן להגדלת סיכויי ההכרה והן להשגת מלוא הזכויות בהתאם לגובה הנכות שתקבע למי שהוכר כנפגע/ נכה על ידי קצין התגמולים במשרד הביטחון.

כדאי ורצוי לפנות לעורכי דין שמתמחים ובקיאים בניהול תביעות ומימוש זכויות מול משרד הביטחון.

גם בעניין זה אנו עומדים לרשותכם תמיד!

שליחת פנייה

תודה!

פרטי התקשרות

זרחי-יידוב, משרד עורכי דין

רחוב בן יהודה 34, 'מגדל העיר', קומה 9 (יש מעלית), ירושלים, מיקוד 9423001

טל' משרד: 02-6236333

נייד אבי: 054-4956536

נייד ירון: 0544-810614

פקס':02-6234219

 

דוא"ל: office@yeza-law.com

bottom of page