top of page
silhouette of a young woman holding an elderly woman by the hand walking on a long road next to a round traffic sign stating the words "100 years"

המוסד לביטוח לאומי

לרובנו ההיכרות והמפגש עם המוסד לביטוח לאומי כמעט ולא קיימים. לרוב הם מורגשים ומתמצים בתשלום דמי הביטוח הלאומי שיורדים מהשכר ואולי, מעת לעת, בתשלומים כמו דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, דמי לידה תגמולי מילואים וכיוצ"ב.

ואולם, המוסד לביטוח לאומי הוא גוף חשוב מאד ורב פעלים ואפשרויות. בין היתר תפקידו לסייע לנו, בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בחוק, גם באותם מקרים שבהם, מסיבות כאלו או אחרות, נגרם לנו או שאנו סובלים מליקוי, מגבלה, נזק גוף או נכות כלשהם, וזאת בין בתשלום קצבאות ביטוח לאומי ובין בעזרה בעין.

פעמים רבות מדובר בעזרה משמעותית ביותר, שיכולה להתבטא בתשלום של מענק חד-פעמי לא מבוטל ואף קצבה חודשית של אלפי שקלים כל חודש!

יחד עם זאת, אין זה סוד כי חוק המוסד לביטוח לאומי ותקנות המוסד לביטוח לאומי מכוחו ארוכים, סבוכים, מורכבים ולא תמיד ברורים, בלשון המעטה, וכי ההתנהלות למול המוסד לביטוח לאומי איננה פשוטה, בלשון המעטה, וכי נפגעים רבים נתקלים בקשיים ולא מצליחים לממש את זכויותיהם ולקבל מביטוח לאומי תשלומים.

אל תוותרו על זכותכם להיות מיוצגים ע"י עו"ד מיומן ובקיא בטיפול בתביעות למול המוסד לביטוח לאומי בכל מגעיכם אל מול המוסד לביטוח לאומי, החל מהגשת התביעות ועד לייצוג בוועדות.

פנו אלינו עוד היום לקבלת ליווי וסיוע משפטיים מקצועיים. 

לרובנו ההיכרות והמפגש עם המוסד לביטוח לאומי כמעט ולא קיימים ומורגשים ומתמצים בתשלום דמי הביטוח הלאומי שיורדים מהשכר...

שליחת פנייה

תודה!

פרטי התקשרות

זרחי-יידוב, משרד עורכי דין

רחוב בן יהודה 34, 'מגדל העיר', קומה 9 (יש מעלית), ירושלים, מיקוד 9423001

טל' משרד: 02-6236333

נייד אבי: 054-4956536

נייד ירון: 0544-810614

פקס':02-6234219

 

דוא"ל: office@yeza-law.com

bottom of page