top of page
 a man with a helmet walking with blueprints towards a house

תביעות רשלנות מקצועית

עורך דין, יועץ מס, מהנדס, אדריכל, קבלן בניה ושיפוצים וכיוצ"ב בעלי מקצוע - כולם חייבים בחובות זהירות מושגית, כאלו או אחרות, כלפי לקוחותיהם (ולפעמים גם כלפי צדדים שלישיים נוספים).

כל בעל מקצוע, באשר הוא, נושא, ככלל, בחובות ובאחריות מקצועית לשירות שהוא מספק ו/או נותן.

בין אם מדובר בעורך דין, יועץ מס, מהנדס, אדריכל, קבלן בניה ושיפוצים וכיוצ"ב בעלי מקצוע - כולם חייבים בחובות זהירות מושגית, כאלו או אחרות, כלפי לקוחותיהם.

עורך דין חייב חובות זהירות ללקוחותיו (ולעיתים גם כלפי צדדי ג' לא מיוצגים), בין היתר ובעיקר, לייצגם נאמנה ולשמור על האינטרסים שלהם.

כן הוא חייב לבצע בדיקות ולדאוג לבטוחות במקרים מסויימים (בהסכמי מכר למשל) ולתת ייעוץ משפטי מקצועי, תקין וסביר, אחרת הוא עלול להימצא רשלן ולחוב על נזק שגרם.

אדריכל או מהנדסים חייבים, למשל, לעמוד בדרישות חוקי ותקנות הבניה והתקנים השונים, כאשר הם מכינים תוכניות הנדסיות.

כן הם חייבים, בדרגה כזו או אחרת, לפקח כי תוכניותיהם מבוצעות כהלכה, אחרת הם עלולים להימצא רשלנים אם גרמו לנזק.

יועץ מס חייב, למשל, לשלוט בחוקי המיסוי, ולהיות ער ומעודכן בשינויים או תיקונים בהם, כאשר הוא נותן ייעוץ מס ללקוחותיו שעליו הם מסתמכים, אחרת הוא עלול להימצא רשלן ולחוב בגין נזקים שגרם.  

קבלן חייב, למשל, לבצע עבודה (יציקת תקרה למשל) בצורה תקינה ומקצועית ולעשות שימוש בחומרים מאושרים ובהתאם לתוכניות והוראות המתכנן. אחרת הוא עלול להיות מחוייב בנזקים שייגרמו אם לא פעל כראוי.

כל מקצוע הוא ייחודי ויכול ויחולו לגביו הוראות מיוחדות מכוח החוק ו/או הפסיקה המטילות חובות זהירות ו/או חובות חקוקות ספציפיות.

אך המשותף כל המקצועות ובעלי המקצוע הוא כי על מנת להצליח בתביעת רשלנות מקצועית - אין די בהוכחת קיומה של חובת זהירות מושגית, אלא יש להוכיח כי קיימת גם חובת זהירות קונקרטית שהופרה בנסיבות העניין, ושגרמה לנזק כתוצאה מכך.

ביהמ"ש יבחן את עובדות המקרה ועל יסוד העובדות, הטיעונים המשפטיים, ולרוב עפ"י חוות דעת מקצועיות של מומחים בתחום, יקבע האם קיימת רשלנות והאם נגרם נזק כתוצאה ממנה.

לנו ניסיון עשיר בייצוג בתביעות רשלנות מקצועית כמי שמכירים היטב את חובות בעלי המקצוע השונים גם מצידו השני של המתרס.

פנו אלינו להתייעצות האם במקרה שלכם יש מקום ואפשרות להגיש תביעה בגין רשלנות מקצועית.

שליחת פנייה

תודה!

פרטי התקשרות

זרחי-יידוב, משרד עורכי דין

רחוב בן יהודה 34, 'מגדל העיר', קומה 9 (יש מעלית), ירושלים, מיקוד 9423001

טל' משרד: 02-6236333

נייד אבי: 054-4956536

נייד ירון: 0544-810614

פקס':02-6234219

 

דוא"ל: office@yeza-law.com

bottom of page